Villkor

Åldersgräns
För att handla på kamineronline.se måste du ha fyllt 16 år enligt konsumentverkets riktlinjer. Om du är under 18 år behöver du målsmans godkännande.

Dina personuppgifter
Kamineronline.se strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är kamineronline.se målsättning är att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Lagrade personuppgifter används endast av kamineronline.se och lagras endast inom EU. Önskar du ändra eller ta bort dina uppgifter, skicka ett mail till support@kamineronline.se.

Vi förbinder oss att inte på något sätt lämna ut eller sälja vidare de personuppgifter som vi inhämtar från våra kunder. Vi inhämtar bara den information som vi behöver för att kunna behandla din order och informationen används bara av oss själva samt de partner vi använder för att kunna genomföra köpet. Exempel på partners är PSP (Payment Service Provider) och Kreditgivare samt banker. I vårt fall Payson.

Priser
Alla priser i vår butik visas inkl. moms. I kassan och på ditt kvitto visas även ingående moms.

Betalning
Du betalar din order vid beställningstillfället i vår kassa online. Vi använder Payson som betalningsleverantör. Det gör att du kan välja att betala din order med konto-/kreditkort, delbetalning/avbetalning eller internetbank direkt.

Ångrat köp
Privatkonsumenter har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distanshandelslagen. Ångerrätten börjar gälla samma dag som varan (eller en väsentlig del av den) tas emot av konsumenten. Meddela oss via mail till vår kundtjänst senast 14 dagar efter mottagande av din produkt, om du vill utnyttja ångerrätten. Skriv snabbast och enklast ett e-mail till vår kundtjänst support@kamineronline.se när du vill ångra ditt köp. Vill du hellre skriva brev kan du istället använda Konsumentverkets blankett för att ångra ditt köp, som du skickar med brev till oss. Berätta gärna om orsaken till att du vill ångra ditt köp. Varan måste returneras till oss senast 14 dagar efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp.

Varan bör förpackas väl i sin originalförpackning med tillhörande inner emballage och tillsammans med eventuella tillbehör. Transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Notera att om varan minskat i värde till följd av att du hanterat den i större utsträckning än vad som varit nödvändigt, till exempel för att undersöka varan, så har vi enligt lagen rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från återbetalningen, om vi bedömer att returnerad vara inte längre är i nyskick och måste säljas som begagnad. Detta gäller också om original emballaget är skadat, eller saknas. Använd alltid genomskinlig tejp för att försluta kartongen. Användning av annan tejp innebär värdeminskning pga skadat emballage.

Du måste själv bekosta och ombesörja returfrakt. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Paket kan inte skickas till vår Box-adress och hämtas ej ut på utlämningsställe/postombud, utan måste levereras hela vägen direkt till kamineronline.ses lageradress. Om du skickar med Postnord så är det Företagspaket (ej Postpaket el liknande) du ska välja, fråga gärna din speditör om hjälp att välja rätt transporttjänst. Du får vår returadress när du anmäler ditt ångrade köp till oss. Spara ditt inlämningskvitto – tänk på att du ansvarar för returförsändelse.

I vissa fall är varan du beställt för stor för att kunna returneras via postombud och i sådant fall behöver du som kund boka en transport och upphämtning med valfri annan fraktspeditör än Postnord, t.ex. Schenker eller DHL. Returfrakten kostar från 50kr men eftersom det slutgiltiga fraktpriset beror på varans storlek, vikt, plats vart ifrån produkten skickas samt vilken speditör du valt så kan vi dessvärre inte kommunicera ett fast pris för er returfrakt på förhand. Notera därför att kostnaden för att returnera en vara kan komma att vara avsevärt högre än vårt exempel. Priset på er returfrakt får ni av den leverantör ni väljer att hantera returen.

Kamineronline.se åtar sig inget ansvar för transportskador vid returfrakt. Var därför noga med att emballera varan väl, eftersom de flesta transportbolag inte tar ansvar för transportskador i händelse av otillräcklig emballering.

Vid ogiltigt påkallande av ångrat köp skickas en anmaning till dig att hämta produkten, detta skall göras inom 3 kalendermånader från anmaningen, därefter kasseras annars varan. Önskar du att vi skickar varan åter till dig så kan detta i de flesta fall göras mot fraktkostnad. En administrativ avgift om 400kr tas alltid ut i samband med mottagandet av varor (i syfte att ångra köpet) som inte längre kan behandlas som ett ångrat köp. Ej uthämtad försändelse, eller vägran att ta emot försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Vid godkänt ångrat köp återbetalar vi dig skyndsamt, och inom 14 dagar efter att du meddelat oss att du ångrar ditt köp.

Ångerrätten gäller inte företag.

Reklamationer
Som privatperson har du alltid 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Vid reklamation tar du kontakt med vår kundtjänst via e-post på support@kamineronline.se och beskriver orsaken till din reklamation så detaljerat som möjligt. Skicka gärna bilder. Om du har en film som visar felet men filmen är för stor för e-post, så rekommenderar vi att du kontaktar oss och meddelar detta. Vi kan då skicka dig en länk där du kan ladda upp större material för vår beskådan.. Vi kan inte handlägga reklamationer som meddelas via telefon.

Meddelande om fel i vara måste lämnas inom skälig tid från det att du som kund upptäckte, eller borde ha upptäckt felet. Det är endast ursprungskund som har möjligheten att reklamera till kamineronline.se. Varan måste före retur nedmonteras till den storlek den hade vid leverans. kamineronline.se bekostar inte demonterings eller monteringskostnader i de fall det är nödvändigt för att returnera varan. Emballera varan noga och helst i det emballage varan låg förpackad i vid leverans. Om varan levererades på pall, skall reklamerad vara returneras på pall av samma storlek som vid ursprunglig leverans. Kunden ansvarar för transportskador på reklamerat gods som returneras med otillräcklig emballering, samt eventuella ökade transportkostnader som beror på otillräcklig eller felaktig emballering – exempelvis avsaknad av pall om sådan funnits vid ursprunglig leverans, eller om kartongen ej är stapelbar.

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationsärende. I de fall returärendet ej är giltigt, t.ex om inget fel föreligger på produkten eller om felet inte är ett ursprungsfel, debiteras kunden för våra faktiska kostnader i samband med den felaktiga reklamationen. Detta inkluderar fraktkostnad tur och retur samt en administrativ avgift om 600kr. I de fall där returärendet ej är giltigt och avemballering, montering, funktionskontroll samt återemballering tagit mer än 15 minuter att genomföra, debiteras kunden (utöver fraktkostnader) faktiskt nedlagd arbetstid i ärendet (900kr/påbörjad tim inkl moms).

Alla varor som inkommer i retur utan giltigt returskäl (t.ex icke mottagna/uthämtade ersättningsvaror/reparerade varor samt icke giltiga reklamationer etc) räknas som kunds egendom, betalkravet för varan kvarstår därför. Produkter som ej avhämtas inom 3 kalendermånader från av kamineronline.se’s skickade anmaning, kommer att kasseras.

Vissa varor kräver montering, justering och/eller installation som inte ingår i köpet. Detta är inte ett giltigt skäl till reklamation, men vår kundtjänst hjälper er gärna att svara på frågor. Vid köp av cyklar räknas justering av bromsar och växlar som normalt underhåll, och en del av monteringen.

Garanti
Om inte avvikelser anges i produktinformationen, säljer kamineronline.se alla produkter med 1 års garanti till privatpersoner. Om en produkt har längre eller kortare garantivillkor framgår det alltid i produktbeskrivningen. Alla garantier gäller i Sverige. Garantin omfattar fabrikationsfel, dvs fel som orsakats av tillverkaren. Om du vill använda din garanti, meddelar du oss inom garantiperioden (räknat från inköpsdatum) genom ett mail till vår kundservice. Meddelandet skall nå oss inom skälig tid från det att ni upptäckt eller borde ha upptäckt ett fabrikationsfel.

Dessa fabrikationsfel ska konstateras av kamineronline.se, varpå du som kund får en fri reparation, fria reservdelar, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Det är kamineronline.se som avgör vilket av dessa alternativ som skall användas. kamineronline.se bekostar inte ev. felsökning, om sådan måste göras av tredje part för att lokalisera felet. Vid fria reservdelar ersätter vi inte ev. kostnad för utbyte av den trasiga delen. Om felet orsakats av t.ex. handhavandefel, slitage eller felinställd produkt måste vi debitera dig kostnaden. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv eller varit oaktsam med produkten. Produktgarantin gäller inte om du gjort egen förändring av produktens funktion och/eller utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan egen konfigurering/hantering/reparation av produkten som inte finns beskrivet i bruksanvisningen. Garantin täcker inte förslitningsdelar som t.ex drivremmar, batterier, tändstift, filter, klippblad, bromsbelägg, lager, bussningar, lampor, däckslitage mm samt skador orsakade av korrosion (förutom i det fall korrosion fanns vid leveranstillfället). Garantin gäller den ursprungliga köparen av varan och inte om produkten sålts vidare i andra hand.

Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

För företag gäller den garantirätt som ges från tillverkaren, där garantitiden kan variera mellan olika leverantörer, men är vanligtvis minst 1 år.

Transportskador
Om du noterar skador på emballaget är du skyldig att påtala det för DHLs chaufför eller vid utlämningsstället, så att dem noterar transportskadat emballage innan kvittens görs. När du tar emot godset godkänner du i annat fall till DHL (genom din kvittens av godset) att det inte finns någon synlig emballageskada, vilket håller DHL skadelösa. kamineronline.se tar ej ansvar för synliga transportskador som inte anmälts till DHL vid leveranstillfället. Om en transportskada som ej är synlig utanpå emballaget (s.k dold transportskada) skulle uppstå ber vi dig att göra en anmälan om skadan till DHL på 0771-345 345, notera skadenumret du erhåller (C*******) meddela därefter vår kundtjänst skadans omfattning via email. Bifoga gärna bilder. Handläggaren kommer via mail eller telefon återkomma till dig med mer information. Då skadeanmälan kräver en del undersökningsarbete ber vi dig att primärt använda email vid denna typ av ärende. Anmälan om transportskada skall alltid anmälas direkt till DHL inom sju dagar, enligt DHLs transportvillkor. Det är därför viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant direkt när du tar emot varan.

För att ärendet ska kunna handläggas på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. Beroende på skadans omfattning företas omleverans, avhjälpande eller prisavdrag.
Särskilda villkor vid vissa s.k. gratisvaror
Vid vissa tillfälle kan kamineronline.se erbjuda gåvor, t.ex vid köp över ett visst belopp eller vid köp av en viss vara. Sådana varor som tillkommit kunden som gåva, kan inte reklameras och tillfaller kunden utan reklamationsrätt eller garanti.

Tvist
kamineronline.se följer alltid svensk lagstiftning. I händelse av tvist följer kamineronline.se alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vid en nationell tvist hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden. I övriga fall så finns Europeiska Kommissionens online-plattform (ODR) att tillgå för tvistlösning. Mer information gällande lösningar finner ni på ODR’s hemsida. https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Force Majeure
kamineronline.se är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar kamineronline.se:s fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.